Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. Maddesi uyarınca Fakültemiz Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Gayrimenkul ve Varlık Ekonomisi ve Değerleme Anabilim Dalı ile Arazi Geliştirme ve Proje Yönetimi Anabilim Dalı için birer adet Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların sınavları 25.12.2017 tarihinde yapılmış olup, başvuran adayların durumları ilan edildiği gibidir.

Sınav sonuçlarını görüntülemek için tıklayınız

Atama İçin Gerekli Evraklar:

1. Özgeçmiş

2. Nüfus cüzdanı örneği

3. Öğrenim belgesi (Lisans, varsa yüksek lisans ve doktora)

4. Transkript

5. Yabancı dil belgesi

6. ALES belgesi

7. Öğrenci belgesi (Yüksek lisans – doktora)

8. Sağlık raporu

9. Askerlik belgesi

10. Sabıka kaydı

11. Akademik personel bilgi formu

12. Mal bildirim beyannamesi

13. Güvenlik soruşturması arşiv araştırması formu

14.  Fotoğraf