Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8. Maddesi uyarınca Fakültemiz Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Arazi Geliştirme ve Proje Yönetimi Anabilim Dalı ve Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü- Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı için birer adet Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların ön değerlendirmeleri yapılmış olup, başvuran adayların durumları ilan edildiği gibidir.

Ön Değerlendirme İlan Metni

Yapılacak olan sınava ait bilgiler aşağıdadır:

Sınav Tarihi: 23.01.2018 Salı

Arazi Geliştirme ve Proje Yönetimi Anabilim Dalı Sınav Saati: 15:00

Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı Sınav Saati : 15.00

Sınav Yeri: Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Adres: 50. Yıl Mahallesi Münzeviler Caddesi No: 87
Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Cebeci/Çankaya/ANKARA