Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. Maddesi uyarınca Fakültemiz Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Arazi Geliştirme ve Proje Yönetimi Anabilim Dalı için bir adet Araştırma Görevlisi ve Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı için bir adet Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların sınavları 23.01.2018 tarihinde yapılmış olup, başvuran adayların durumları ilan edildiği gibidir.

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Sınav Sonuçları

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Sınav Sonuçları