Fakültemiz Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ile Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü arasında 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Çift Anadal Programı açılmıştır.

Başvuru  Tarihleri: 09-11 Temmuz 2018 tarihleri arası genel ağ (internet) üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Koşulları:

(1) Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı anadal programındaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(2) Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Öğrenci başvuru yaptığı çift anadal programına ek olarak farklı bir programa yandal başvurusu yapabilir.

(3) Öğrenci çift anadal için başvurduğu programa yandal başvurusunda, yan dal için başvurduğu programa da çift anadal başvurusunda bulunamaz.

(4) Bir anadal diploma programına kayıtlı öğrenci, aynı program için çift anadal başvurusunda bulunamaz.

(5) Lisans öğrencisi hem lisans hem de ön lisans programlarında, çift anadal yapabilir.

(6) Öğrenci çift anadal programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında başvurabilir.

(7) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,0 olması ve anadal programında başarı sıralamasında en üstteki %20 içinde yer alması gerekir.

(8) Anadal programındaki genel akademik başarı not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ancak anadal programında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Ayrıntılı bilgiye Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının http://oidb.ankara.edu.tr/?p=13579  linkinden ulaşılabilir.