Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce 5102 sayılı kanun gereği Üniversitemiz öğrencilerine burs verecektir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için Fakültemize 5 kişilik kontenjan verilmiştir. Burs Kredi Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince aşağıdaki durumlardaki öğrencilere burs verilmeyecektir:

Madde 9-a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

b) 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan  öğrencilere,

d) Yabancı uyruklu öğrencilere,

e) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

f) Ek süre öğrenim gören öğrencilere.

Başvuruların 26.10.2018 Cuma günü 17:30’a kadar dilekçe ile Fakültemiz Öğrenci İşleri’ne yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantıdan ilgili form indirilerek doldurulup dilekçeye ek olarak teslim edilmelidir.

Müracaat Form Örneği