Fakültemize yeni kayıt olan öğrencilerden temel yabancı dil derslerinden muaf olmak isteyenler için 9 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 10:00’da Fakülte’mizde Temel Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı yapılacaktır. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Bu sınavdan en az 60 (altmış) puan alan öğrenciler Temel Yabancı Dil (YDİ, YDA veya YDF kodlu) derslerinden muaf olurlar, aldıkları puan muaf olunan derslerin notu yerine geçer ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır.