Ankara Üniversitesi’ne 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim-öğretim süresi içerisinde, diğer bir ifadeyle birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar alacağı ya da takip edeceği zorunlu olarak almaları gereken uyum dersleri şunlardır:

1. UYM 103 “Üniversite Yaşamına Uyum” (2 AKTS)
2. ETK 301 “Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler” (3 AKTS)
3. MYU 402 “Mesleki Yaşama Uyum” (2 AKTS)

Senato karar ekine buradan ulaşılabilir.

Bu derslerden, ETK301 Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler dersine ilişkin bilgilerin Fakültemiz web sayfasından da duyurulması gerekli görülmüştür.

Dersin kapsamı:
Öğrencinin 1. sınıf 1. yarıyıldan itibaren katılmaya başlayacağı ve 5. yarıyılın sonuna kadar devam eden farklı türdeki etkinliklerle tamamlayacağı süreci içerir. Bu etkinliklerle öğrencide bilimsel, sosyal ve kültürel özelliklere dayalı becerilerin zenginleştirilmesi hedeflenir. Öğrenciden bilimle, sanatla ve sporla ilgili çalışmalara katılması ve ürünler ortaya koyması beklenir. Bu etkinliklerle öğrenci, üniversite içinden öğretim elemanlarıyla olduğu kadar özellikle üniversite dışından bilim insanı, sanatçı, sporcu gibi alanında yetkin kişilerle etkileşim içine girer.

Derse kayıt:
Öğrencinin 1. yarıyıldan başlayarak 5. yarıyılın sonuna kadar katıldığı farklı türdeki etkinliklerin not ile değerlendirilebilmesi için 3. sınıf 5. yarıyılda OBS üzerinden danışman onayıyla ETK 301 dersine kayıt yapılması gerekmektedir.

Dersin amacı:
Ders, öğrencinin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ile topluma hizmet çalışmalarına doğrudan ya da izleyici olarak katılmalarını ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını sağlayarak temel yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Dersin içeriği:
Ders, üniversite veya farklı kurumlar tarafından düzenlenen bilim, sanat, kültür ve spor etkinliklerinden oluşur. Dersin içeriğinde 5 farklı etkinlik yer almaktadır. Bu etkinlikler şunlardır:

1. Üniversite Etkinlikleri
2. Bilimsel Etkinlikler
3. Kültür ve Sanat Etkinlikleri
4. Spor Etkinlikleri
5. Topluma Hizmet Çalışmaları

Öğrencinin alması gereken etkinliklerin dağılımı:
Öğrencinin 1. yarıyıldan başlayarak 5. yarıyılın sonuna kadar alması gereken etkinliklerin dağılımı şöyledir.

Yarıyıl      Etkinlikler
1                1, 3, 4
2                1, 3, 5
3                1, 2, 4
4                2, 4, 5
5                2, 3, 5

Buna göre bir öğrenci bir yarıyılda belirlenmiş olan üç etkinliği mutlaka almak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır.

Etkinliklerin içeriğinde nelerin bulunduğu Ek-1’de ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Öğrencilerin raporlarını teslim ederken kullanacakları Etkinlik Bilgilendirme Formu’na buradan ulaşılabilir.