31.-Madde-Kapsamında-Ders-Görevlendirmesi-Teklif-Formu

40-a-Madde-Kapsamında-Ders-Görevlendirmesi-Teklif-Formu

40-a-ve-31.-Madde-Kapsamında-Uzmanlık-Alan-Dersi-Özel-Alan-Dersi-Tez-Çalışması-Yeterliğe-Hazırlık-Çalışması-Dönem-Projesi-Görevlendirme-Teklif-Formu

Akademik-Faaliyet-Etkinlik-Formu

2.-Akademik-Personel-Yıllık-İzin-Formu

Doçentlik-Kadrosuna-Atanma-Asgari-Koşulların-Sağlandığına-İlişkin-Bildirim-Formu

10.-Doçentlik-Sözlü-Sınav-Tutanağı

11.Dr_.-Öğretim-Üyesi-Kadrosuna-Atanma-Asgari-Koşulların-Sağlandığına-İlişkin-Bildirim-Formu

Doktor-Öğretim-Üyesi-Yeniden-Atanmalarında-İstenilen-Belgeler

12.-Yeniden-Yardımcı-Docentlik-Kadrosuna-Atanma-Asgari-Koşulların-Sağlandığına-İlişkin-Bildirim-Formu

Güvenlik-Soruşturması-ve-Arşiv-Formu

Juri-Ücret-Beyan-Formu

Kurum-Kimlik-Bilgi-Formu

Mal-Bildirim-Formu

ÖĞRETİM-ELEMANLARI-İÇİN-YURTİÇİ-VE-YURTDIŞI-GÖREVLENDİRMELERDE-İSTENEN-BELGELER

Öğretim-Elemanları-İçin-Yurtiçi-ve-Yurtdışı-Görevlendirme-Talep-Formu-1

Öğretim-Üyeliği-Kadrolarına-AtanmaYükseltilme-Başvurusu-Yapan-Adaylara-İlişkin-Jüri-Değerlendirme-Raporu

Pasaport Talep Formları   /  Randevu İşlemleri   /   NVI AnaSayfa (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)

Profesörlük-Kadrosuna-Yükseltilme-ve-Atanma-Asgari-Koşulların-Sağlandığına-İlişkin-Bildirim-Formu

Sağlık-Yardımı-Talep-ve-Taahhüt-Formu

Seyahat-Sonuç-Raporu-Formu

EK-1

EK-2

lkeler1

UBED-YKK

VAKIF-ÜNİVERSİTELERİNDE-DERS-VERMEK-ÜZERE-GÖREVLENDİRİLECEK-ÖĞRETİM-ÜYELERİ-İÇİN-DOLDURULACAK-FORM

Vize-Talep-Formu

Yabancı-Uyruklu-Öğretim-Elemanlarının-Çalışma-Süresinin-Uzatılmasına-İlişkin-Form

39.-Maddeye-Göre-Görevlendirme-Formu

Yurtiçi-ve-Yurtdışı-görevlendirmelerde-kullanılması-gereken-formlar