2-Bölüm Sekreterliği Süreç Şeması

3-Bölüm Sekreterliği Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

4-Bölüm Sekreterliği Kamu Hizmet Standartları Tablosu

5-Bölüm Sekreterliği Süreç Etkileşim Tablosu

6-Bölüm Sekreterliği Süreç Kartı