Değerli ziyaretçiler;

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi web sitesine hoş geldiniz.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ankara Üniversitesi’nin hızlı gelişme sürecinde eğitim-öğretim ailesine katılan en genç üyelerinden biridir. Fakültemiz, 26 Ağustos 2014 tarihinde kurulmuş olup, 2015 yılında “Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü”, “Aktüerya Bilimleri Bölümü” ve “Ulaştırma ve Lojistik Bölümü” yapılandırılarak 2016-2017 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Son olarak 2017 yılında “Kent Çalışmaları ve Yerel Yönetimler Bölümü’nün” de kuruluşu tamamlanarak başlangıçta hedeflenen fakülte akademik yapısı ve bölüm yapılanması tamamlanmıştır.

Fakültemiz, yeni gelişen ve disiplinlerarası iş ve çalışma alanlarında yapılandırılan bölümlerde açılan lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları ile ülkemiz yükseköğretimine zenginlik katmaktadır. Bu çerçevede; gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul yönetimi, çevre bilimleri, kent çalışmaları, yerel yönetimler, ulaştırma ve lojistik, sigortacılık ile aktüerya bilimleri gibi alanlarda ülkemizin nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi sorumluluğunu üstlenmiş ülkemizin en önde gelen akademik birimidir. Ülke ekonomisinde yaşamsal öneme sahip olan inşaat, gayrimenkul, çevre bilimleri, kentleşme ve kent çalışmaları, kent ve yerleşimlerin yönetimleri, ulaştırma ve lojistik, aktüerya bilimleri ve sigortacılık gibi genellikle disiplinlerarası alanlarda ülke ekonomisine yön veren mezunların yetiştirilmesi temel hedefimiz olacaktır.

Fakültemiz bölümlerinde, çift ana dal ve yan dal programları ile öğrencilerimizin çok disiplinli eğitim fırsatlarından daha çok yararlanmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca, Fakültemiz öğrencilerine sunduğu uygulamalı dersler ve özellikle ikinci sınıf ve üçüncü sınıf sonlarında zorunlu olan yoğun yaz dönemi staj ve iş başı eğitimi yoluyla teorinin yanı sıra pratik deneyim kazandırmayı hedefleyen lisans programlarına sahiptir. Öğrencilerimizi mezuniyet sonrası hayata daha iyi hazırlayabilmek için dünyanın tanınmış üniversiteleri ile finansal kurumlar, özel kuruluşlar, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve meslek örgütleri ile işbaşı eğitimi ve staj konularına yönelik işbirliği anlaşmaları yapılarak uygulamaya konulmuştur. Erasmus ile diğer uluslararası öğrenci değişim programlarına ilave olarak başta İngiltere, Almanya, Hollanda, Rusya ve Çin olmak üzere birçok ülkedeki benzer akademik birimlerle işbirliği anlaşmaları yapılarak öğrenci değişimleri ve staj programları uygulamaları yapılmaktadır.

Fakültemizin farklılığını ve ayrıcalığını sağlayan temel yaklaşım, eğitim-öğretim yöntemlerimizde öğrencilerimizin saygın ve geçerli bir meslek edinmelerini sağlamak için mesleki gelişime ve özellikle uygulamalara ağırlık verilmesidir. Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin temel eğitim-öğretim yöntemi bu husus göz önünde bulundurularak saptanmıştır. Fakültemiz ders programlarında, ilk sınıflarda çağdaş bilimsel eğitime yeterli düzeyde yer verilmektedir. Ancak, meslek ve uzmanlık kazandırma amacına ulaşılabilmesi için ileri sınıflarda ağırlık mesleki bilgilerin kazandırılması ve uygulamalara verilmiştir. Bu yöntem ve yaklaşımların sonunda Fakültemizden mezun olan öğrenciler bir meslek sahibi olarak kendilerini çalışma yaşamına daha yakın hissedeceklerdir. Bu olgular mezunlarımızın yurtiçinde ve dışında alanlarında kolayca iş bulma çabalarına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

Fakültemiz, Ankara Üniversitesi’nin kadrolu ve sözleşmeli öğretim üyeleri ve uygulamacı öğretim görevlilerinden oluşan bir akademik kadroya sahiptir. Öğretim üyelerimiz alanlarında en üst düzeyde eğitim görmüş, deneyimli ve yetkin kişiler olup, hedeflediğimiz en üst düzey eğitim-öğretim faaliyetlerinin esas unsurunu oluşturmaktadırlar. Vurgulanması gereken önemli bir diğer husus ise, uygulama alanlarından gelen öğretim görevlilerimizin kendi alanlarında ve çalışma yaşamında uzmanlıklara ve yöneticilik birikimlerine sahip kişiler olmasıdır. Fakültemiz sunduğu yüksek kalitede eğitim, güçlü akademik kadrosu, etki yaratan araştırma ve uygulama projeleri, mevcut araştırma altyapısı ve değer katan gelenekleri ile bilinen üstün özellikleri bir araya getirmeyi başarmış olan yeni bir akademik yapılanma örneği oluşturmaktadır. Fakültemiz her bir öğrencisinin yaşam boyu başarı sağlamasına odaklanmıştır.

Fakültemizde açılan bütün bölümlerde ve programlarda uluslararası düzeyde akreditasyonunun sağlanmasına ve mezunlarımıza katma değeri yüksek diploma kazandırılmasına öncelik verilmektedir. Bu çerçevede Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümümüz lisans ve lisansüstü programlarının Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) tarafından akredite edilmesi ile mezunların dünyanın 180 ülkesinde başkaca bir yeterlilik belgesi aranmadan iş bulma, çalışma ve eğitime devam etme olanağının bulduğunu vurgulamak isterim. Benzer çalışmaların Fakültemizin diğer akademik birimleri ve programları için de kısa sürede yapılması sağlanacaktır.

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerine kaliteli eğitim-öğretim sunmanın yanı sıra onların sosyal ve kültürel konularda gelişimini teşvik etme sorumluluğunu da taşımaktadır. Görevimiz Üniversitemizin teknolojik altyapısı, dijital, sorun ve öğrenci odaklı eğitim kurgusu ile misyonu olan eğitim, bilim ve teknolojide çağın ötesine geçmek ve yeni nesilleri geleceğe hazırlamak olacaktır.

Sizleri Uygulamalı Bilimler Fakültesi ailesinin bir ferdi olmaya davet ediyorum.

Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
Dekan

E-posta: tanrivermis@ankara.edu.tr