UBF

Cumhuriyetin ilk yükseköğretim kurumu olarak 1946 yılında kurulan Ankara Üniversitesi’nin 16. Fakültesi olarak 26 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. Ankara Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Enstitüsü ve Yüksekokullarda 1930’lu yıllarda başlayan “gayrimenkul değerleme, gayrimenkul hukuku, arazi geliştirme, arazi yönetimi ve koruma, arazi ekonomisi, şehircilik ve kent bilimleri, yerel yönetimler, kamulaştırma, iskan ve iskan politikaları, sigortacılık, aktüerya, ulaştırma ve uluslararası ticaret” gibi alanlardaki bilgi birikimi, yeni bir fakülte çatısı altında toplanarak bilim dünyası ve topluma nitelikli bireylerin kazandırılması hedeflenmiştir. Fakültemiz Lisans Programları; gençlere hızlı ve analitik çözümler üretebilme, alanında öncü, teorik ve uygulamalı eğitim ile mesleki bilgi ve beceri geliştirme ve iş başında eğitim olanağı sunmaktadır. Mezunların dünyanın her yerinde kolayca iş bulabilecek niteliklere sahip olabilmeleri için lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları hazırlanmıştır ve programların uluslararası akreditasyonu çalışmalarına önem ve öncelik verilmektedir.

Fakültemizde halen dört bölüm ve bu bölümlere bağlı altı anabilim dalı kurulmuş bulunmaktadır. Fakültemiz bölüm ve anabilim dalları aşağıdaki gibidir:

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

  • Gayrimenkul ve Varlık  Ekonomisi ve Değerleme Anabilim Dalı
  • Arazi Geliştirme ve Proje Yönetimi Anabilim Dalı

Aktüerya Bilimleri Bölümü

  • Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

  • Ulaştırma Anabilim Dalı
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

Kent Çalışmaları ve Yerel Yönetimler Bölümü

Fakültemizde toplam dört yıl (sekiz yarıyıl) süreli lisans eğitimi programlarında; daha çok disiplinlerarası çalışma ve yeni iş alanlarında teknik bilgi ile birlikte uygulama çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Bu model ile mesleki gerekliliklerin bir bütün olarak eğitim programlarına entegrasyonu, sürekli güncellenen veya dinamik programların uygulanması, sorunların çözümüne odaklı eğitime ağırlık verilmesi ve eğitim dönemi boyunca bireysel yeteneklerin test edilmesi ve işbaşı eğitimi yoluyla kamu ve özel kurumlarda farklı iş olanaklarına ilişkin deneyim kazanılması mümkün kılınmaktadır.

Lisans programlarında teorik eğitimin yanından ikinci ve üçüncü sınıf sonlarında en az 10 hafta süreli iş başı eğitimi ve staj çalışması yanında proje hazırlama ve sunumlarına ağırlık verilerek uygulama becerisinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Bölümlere bağlı anabilim dalları içinde bilim dalları ve araştırma grupları oluşturulmuş olup, her grupta yürütülen proje çalışmalarına lisans ve lisansüstü öğrenci katılımı zorunlu tutulmaktadır. Fakültemiz Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ile Aktüerya Bilimleri Bölümlerinde öncelikle lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetleri ile araştırma çalışmaları yürütülmektedir.

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2 Şubat 2007 tarihinde kurulan Taşınmaz Geliştirme (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi) Anabilim Dalı’nın deneyimleriyle oluşturulan Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’ne ilk defa 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Aktüerya Bilimleri Bölümü’ne de öğrenci alınmıştır. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’ne Eşit Ağırlık Puan Türü ile Aktüerya Bilimleri Bölümü’ne ise Sayısal Puan Türü ile öğrenci kabul edilmektedir. Fakültemiz Bölümlerinin tecrübeli ve deneyimli kadrosu ile 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim vermeye başlamış olan Fakültemiz, büyük önder Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda hem gençlere marka değeri yüksek diploma ve mesleki beceri kazandırılması, hem de toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı yapacak eğitim-öğretim programları ile araştırma projelerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına hizmet edecektir.