Bölüm Tanıtımı               Dersler               Akademik Kadro               Bologna Bilgi Sistemi

g1_trk

Bölüm Tanıtımı

Gayrimenkul (taşınmaz) geliştirme uzmanlığı; hızla gelişen yeni bir çalışma alanı veya meslek dalı olarak görülmektedir. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi lisans programında öğrencilere; yeni ve dinamik bir alanda kariyer olanağının sunulması ve özellikle gayrimenkul ve varlık değerleme, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, arazi geliştirme ve proje yönetimi, gayrimenkul ekonomisi ve yönetimi, arazi edinimi, toplulaştırma, kamulaştırma ve imar uygulamaları, gayrimenkullerin vergilendirilmesi, gayrimenkul-imar-inşaat-sözleşme hukuku ve bilgi sistemleri gibi konularda eğitim ve araştırma yapma olanağı sunulmaktadır. Programda katılımcıların gayrimenkulü; malik, yatırımcı, finansçı, işletmeci, plancı ve kullanıcı gibi farklı kesimler yönlerinden inceleme ve strateji geliştirme becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma öncelikleri ve konuları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) teknikleri ve uygulamaları,sustainable-real-estate-development
 • İşletme ve varlık değerleme,
 • Tarihsel ve kültürel varlıkları değerleme,
 • Gayrimenkul proje geliştirme ve proje değerleme,
 • Gayrimenkul proje yönetimi ve denetimi,
 • Gayrimenkul ilkeleri ve yatırım analizleri,
 • Gayrimenkul yatırımları ve finansmanı,
 • Konut finansmanı ve menkulkıymetleştirme,
 • Gayrimenkul pazarlama ve pazarlama yönetimi,
 • Gayrimenkul pazarlama, yatırım ve satış danışmanlığı,
 • Gayrimenkul bilgi sistemleri ve değer haritalarının üretilmesi,
 • İmar uygulamaları (değer esaslı arazi düzenlenmesi), arsa ve konut politikaları,
 • Gayrimenkul , imar, inşaat ve sözleşme hukuku ve uygulamaları,
 • Arazi ekonomisi, yönetimi ve politikaları,
 • Arazi mülkiyeti, değişim ve toplulaştırma uygulamaları,
 • Arazi kullanım planlaması
 • commercial-real-estate-development-predictors-of-commercial-real-estate-development-299x200Bölgesel gelişme, havza sistem tasarımı ve yönetimi,
 • Korunan alanların yönetimi ve koruma politikaları,
 • Kamu işletmelerinin özelleştirilmesi ve kamu taşınmazları yönetimi,
 • Yatırım projeleri için arazi edinimi, kamulaştırma ve yeniden iskan politikaları ve uygulamaları,
 • Gayrimenkul yönetimi ve gayrimenkul piyasaları için profesyonel yönetim (ticari taşınmaz, site, tatilköyü, sağlık-eğitim tesisleri, kooperatif yönetimleri),
 • Kredi dereceleme çalışmaları,
 • Gayrimenkullerin vergilendirilmesi ile ekonomik ve mali suçların araştırılması,
 • Risk yönetimi ve gayrimenkul ve inşaat sigortaları çalışmaları.

Ankara Üniversitesi, gayrimenkul geliştirme ile ilgili konulardaki bilgi birikimini gayrimenkul sektöründefiilen çalışan profesyoneller ve uzmanlarla paylaşmak ve gayrimenkul geliştirme konusunda araştırma ve insan kaynakları kapasitesini güçlendirmek için lisans programı açmıştır. Lisans programı, gayrimenkul bilimlerini uzmanlık alanı olarak seçen, kapsamlı ve çok yönlü eğitim almış sektör liderleri ve araştırmacıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Raporları’nda belirtildiği üzere, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü 34 kodlu İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı’nda yer almaktadır. Dolayısıyla Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü mezunları hem gayrimenkul geliştirme, değerleme ve gayrimenkul yönetimi alanlarında derinlemesine uzmanlık bilgisi edinecekler, hem de  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları ile denkliğe sahip lisans diploması alacaklardır.

Ankara Üniversitesi’nde Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi lisans programında eğitim alanlar, kendilerine gayrimenkul sektörünü anlama ve kamu ve özel sektörde kariyer planlama konusunda zaman tanımış olmaktadırlar. Lisans programı, gayrimenkulü ayrıntılı olarak anlamaya, derinlemesine bir uzmanlık geliştirilmesine, proje çalışmaları ve yaz dönemi stajları sayesinde öğrencilerin çalışma deneyimi kazanmalarına da olanak sağlar. Teori ve sektör deneyimi arasındaki bağlantı programların temel önceliğidir. Öğrenciler gerçek dünyadan örnek olaylar ve projeler üzerinde akademik kadro ile birlikte çalışarak gayrimenkul ilkelerini anlamaya ve gerçeklere dayalı çözümlere ulaşmaya çalışmaktadırlar. Yaz döneminde gerçekleştirilecek staj olanağı ile projelerde bursiyer olarak çalışma, sınıfta öğrenilenleri gerçek dünya deneyimi ile bütünleştirme ve sektör profesyonellerinden öğrenme fırsatını da sunmaktadır.

Resim1