1. Dekan Görev Tanımı

2. Dekan Yardımcısı Görev Tanımı

3 .Fakülte Sekreteri Görev Tanım Formu

4 .Bölüm Başkanı Görev Tanımı

5 .Bölüm Başkan Yardımcısı Görev Tanımı

6. Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı

7. Öğretim Üyesi Görev Tanımı

8. Öğretim Elemanı Görev Tanımı

9. e-Beyas Görevlisi Görev Tanımı

10. Genel Eevrak Görev Tanımı

11. Mali İşler (Maaş-Ekders) Görev Tanımı

12. Mali İşler (Satın Alma) Görev Tanımı

13. Ögrenci İşleri Görev Tanımı

14. Personel İşleri Görev Tanımı

15. Taşınır İşleri Görev Tanımı

16. Sekreterlik Birimi Görev Tanımı

17. Makam Sekreteri Görev Tanımı

18. Sürekli İşçi Görev Tanımı

19. Güvenlik Personeli Görev Tanımı