Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bilgi İşlem Görev Tanımları

Uygulamalı Bilimler Fakültesi E-Beyas Görev Tanımları

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Genel Evrak Görev Tanımları

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Maaş Birimi Görev Tanımları

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri Görev Tanımları

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Personel Görev Tanımları

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sekreterlik Görev Tanımları

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Taşınır İşler Birimi Görev Tanımları