Uygulamalı Bilimler Fakültesi Ayniyat İş Akış Şemaları

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Basın Halkla İlişkiler İş Akış Şemaları

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bölüm Sekreterliği İş Akış Şemaları

Uygulamalı Bilimler Fakültesi İdari İşler İş Akış Şemaları

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Maaş Birimi İş Akış Şemaları

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri İş Akış Şemaları

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Personel İş Akış Şemaları

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sekreterlik İş Akış Şemaları