Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans Programından mezun olanlar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Programları mezunları ile denkliğe sahiptir. Bunun dışında bölüm lisans ve lisansüstü program mezunlarının Lisanslı Değerleme Uzmanı, Konut Değerleme Uzmanı, Varlık Değerleme Uzmanı, Kredi Dereceleme Uzmanı gibi unvanlarla özel sektörde ofis açmaları ve iş geliştirmeleri mümkün olacaktır. Gayrimenkul yatırım danışmanı ve müşavirlik ofisleri kurmaları ve çalışmaları yanında kamu ve özel kurumlarda gayrimenkul ve inşaat işlerinin bütün aşamalarında etkin görev almaları, kariyer geliştirmeleri ve yönetici olarak çalışmalarının altyapısı inşa edilmektedir. Açılan lisans programı, kamu ve özel sektörde lider yetiştirmeye odaklanmaktadır.

RICSIVSC

Bölümün programları, dünyanın gayrimenkul ve inşaat alanlarında tepe örgütlerinden Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (International Valuation Standards Council – IVSC)’ne üyeliğini gerçekleştirmiş ve yine gayrimenkul ve inşaat alanlarında tepe meslek, eğitim ve akreditasyon kurumu olan ve Londra merkezli Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS) tarafından akredite edilmiş olup, mezunların dünyanın 180 ülkesinde başka yeterlilik koşulu aranmaksızın çalışma ve iş bulmalarının önü açılmıştır. Ayrıca ülkemizde başta konut finansman sistemi (mortgage) olmak üzere kamulaştırma, bilirkişilik, imar ve vergileme gibi alanlara yönelik yasal düzenlemelerde mezunlarımız görev ve yetkileri özel olarak tanımlanmaktadır.

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü aynı zamanda, dünyada gayrimenkul sektörünü temsil eden örgüt olarak bilinen ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde (The Economic and Social Council of the United Nations – ECOSOC) özel danışmanlık statüsüne sahip olan Uluslararası Gayrimenkul Federasyonu (The International Real Estate Federation – FIABCI) Akademik Üyesi’dir.

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’nün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Bankalar ve diğer kurumlarla eğitim – araştırma ve uygulama işbirliği anlaşmaları bulunmaktadır. Ayrıca Almanya’da Regensburg Üniversitesi Gayrimenkul Yönetimi Bölümü ve Dresden Teknik Üniversitesi ile İngiltere’de Kraliyet Tarım Üniversitesi Gayrimenkul ve Arazi Yönetimi Fakültesi ile işbirliği, öğrenci değişim ve uygulama anlaşmaları yapılmıştır. Halen Avrupa ülkelerinde üç yeni üniversite ile öğrenci değişimi ve staj programları geliştirme ve ortak lisans ve lisansüstü program geliştirme konularında yoğun çalışma yapılmaktadır.