Uygulamalı Bilimler Fakültesi Teşkilat Yapısı

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kamu Hizmet Standartları Tabloları

Fakültemiz öğrencileri arasında Kasım 2017’de gerçekleştirilen memnuniyet anket çalışması sonuçları ve öne çıkan bazı sonuçların görsel gösterimleri aşağıdadır: