Misyonumuz;

Geleneksel bilimsel değerlerini ve reflekslerini korumak, diğer yandan da, akademi dünyasının hızla değişen koşullarına, rekabetçi bilim ortamına hızla uyum sağlamak ve rasyonel düşünce ile akademik reformlar üretmek, ayrıca uluslararası düzeyde öncü olmak, bölgesini ve dünyayı dönüştürmektir.

Vizyonumuz;

Katılımcı, farklılıklara saygılı ve özgürlükçü bir kurum kültürü içinde tüm paydaşların gereksinimlerine duyarlı olma prensibini esas alarak, araştırma ve eğitim  alanındaki yenilikçi ve yol gösterici üslubu ile öncülüğe yol açan, özgün bilginin ortaya  çıkarılmasını ve yayılmasını sağlayan, uluslararası bir referans noktası olmayı hedefleyen üniversitemizin vizyonu doğrultusunda, Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak, Türkiye’de ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeleri dikkate alarak, çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimiz alacakları teorik/uygulamalı eğitim, yapacakları zorunlu yaz stajları ve fakülte bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler ile, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri kavrayan, araştırmacı, sorgulayan, bilimsel yenilikleri uygulayabilen, insan haklarına saygılı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ilişkileri güçlü, rekabetçi ancak ekip ruhuyla hareket eden, etik değerleri benimsemiş, vizyon sahibi bireyler olarak mezun olacaktır.