Haberler

Gösterilen Kayıt : 14 Toplam Kayıt : 104

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ “KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI KAPSAMINDA DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE KURUMLAR ARASI VERİ PAYLAŞIMININ ARTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK YARDIM PROJESİ KAPSAMINDA İNŞAAT SEKTÖRÜ’NDE KAYIT DIŞI EKONOMİ” ÇALIŞTAYI’NA KATILDI.

Maliye ve Hazine Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında İnşaat Sektörü’nde Kayıt Dışı Ekonomi” Çalıştayı 25-28 Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Emlak sektörü ile tapu entegrasyon sorunları, satış vaadi sözleşmeleri, yabancılar ile yapılan satış işlemleri, hizmet […]

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin İşletme Alanındaki Küresel Akreditasyon Kurumu Olan AACSB’ye Üyeliği Gerçekleşti

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) dünyada 56 farklı ülkede yerleşik 874 eğitim kurumunun akredite olduğu, işletme ve muhasebe programlarını içeren en eski, küresel akreditasyon kurumudur. Fakültemizin de Mart 2020 itibariyle resmi olarak AACSB üyeliği başlamış ve başta gayrimenkul yatırımları ve finansmanı olmak üzere ilgili dallarda, üçüncü uluslararası akreditasyon süreci öncesindeki önemli aşamalardan […]

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yeşim Tanrıvermiş, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Tarafından İki Ayda Bir Yayımlanan Haber Dergisi “TDUB Bülten” in 2020 Ocak Sayısında “Gayrimenkul Değerlemede Uzmanlaşma” Konulu Makalesiyle Yer Alacaktır.

TDUB’un (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği) yayın organı olan dergide birlik tarafından gerçekleştirilen çalışmalara, sektör analizine, birlik altında yer alan komitelerin vizyonlarına ilişkin çeşitli haberlere yer verilmektedir. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yeşim Tanrıvermiş de çeşitli ülkelerdeki örneklere yer vererek gayrimenkul değerleme uzmanlığının uluslararası arenada ve Türkiye’deki mevcut durumunu, ilgili düzenlemeleri, […]

Ekspertiz Ücretlerine İlişkin Basın Açıklaması

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan 13.01.2020 Pazartesi günü ekspertiz ücretlerine ilişkin basın açıklaması yapılmıştır. “Son zamanlarda Bankaların tüketicilerin kullandıkları konut kredilerinde haksız şekilde ekspertiz ücreti tahsil ettikleri ve tüketicilerin bankalardan bu ücretleri kayıtsız ve şartsız şekilde geri alabileceğine ilişkin haberlerin basına yansıdığı görülmektedir. Bahsi geçen konuyla ilgili olarak tüketicilerimizin yanlış bilgilendirilmemesi ve mağduriyet yaşamamaları amacıyla aşağıdaki bilgilendirmenin […]