AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) dünyada 56 farklı ülkede yerleşik 874 eğitim kurumunun akredite olduğu, işletme ve muhasebe programlarını içeren en eski, küresel akreditasyon kurumudur.

Fakültemizin de Mart 2020 itibariyle resmi olarak AACSB üyeliği başlamış ve başta gayrimenkul yatırımları ve finansmanı olmak üzere ilgili dallarda, üçüncü uluslararası akreditasyon süreci öncesindeki önemli aşamalardan ilki tamamlanmıştır.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi; bütün yazışma ve programlarında Mart 2020 tarihi itibariyle AACSB logosunu kullanabilecek ve AACSB’nin akademik ve kurumsal faaliyetlerine aktif olarak katılım sağlayacaktır.

AACSB akreditasyonu temelde 15 farklı standardı içermektedir. Söz konusu standartlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Stratejik Yönetim ve Yenilik
 1. Misyon, Etki ve Yenilik
 2. Fikri Katkılar ve Misyonla Uyum
 3. Mali Stratejiler ve Kaynak Tahsisi
 • Katılımcılar: Öğrenciler, öğretim üyeleri ve profesyonel kadrolar
 1. Öğrenci Kabul, İlerleme ve Kariyer Gelişimi
 2. Fakülte Yeterliliği ve Uygulanma
 3. Fakülte Yönetimi ve Destek
 4. Profesyonel Personel Yeterliliği ve Uygulanma
 • Öğrenme ve Öğretme
 1. Müfredat Yönetimi ve Öğrenim Güvencesi
 2. Müfredat İçeriği
 3. Öğrenci Fakülte Etkileşimleri
 4. Lisans Eğitim Seviyesi, Yapısı ve Denkliği
 5. Öğretim Verimliliği
 • Akademik ve Profesyonel Katılım
 1. Öğrenci, Akademik ve Profesyonel Katılım
 2. Yönetici Eğitimi
 3. Fakülte Nitelikleri ve Katılım