TDUB’un (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği) yayın organı olan dergide birlik tarafından gerçekleştirilen çalışmalara, sektör analizine, birlik altında yer alan komitelerin vizyonlarına ilişkin çeşitli haberlere yer verilmektedir. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yeşim Tanrıvermiş de çeşitli ülkelerdeki örneklere yer vererek gayrimenkul değerleme uzmanlığının uluslararası arenada ve Türkiye’deki mevcut durumunu, ilgili düzenlemeleri, sektörde yer alan kuruluşlara da değinerek kısaca ortaya koyduğu yazısıyla derginin yeni sayısında yer alacaktır.