Maliye ve Hazine Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında İnşaat Sektörü’nde Kayıt Dışı Ekonomi” Çalıştayı 25-28 Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Emlak sektörü ile tapu entegrasyon sorunları, satış vaadi sözleşmeleri, yabancılar ile yapılan satış işlemleri, hizmet bedellerinin sınırlanmasına dair konuların değerlendirildiği Çalıştay’da Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Yeşim Tanrıvermiş ve Doç. Dr. Erol Demir moderatör olarak görev aldılar. Çalıştay’da; inşaat sektöründe kayıt dışılığın analizi açısından önemli görülen konulara ilişkin çözüm önerileri; geliştirme aşaması, finans aşaması ile satış ve satış sonrası aşama olmak üzere üç grup altında incelenmiştir.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Proje kapsamında; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, inşaat ve gayrimenkul sektöründeki kayıt dışılığın önlenmesi, kayıt dışı ekonominin kayda alınması, vergi uygulamalarında adaletin ve vergi güvenliğinin sağlanması, sektörde kayıt dışılığa neden olan sorunların analizi gibi konular değerlendirilmiştir.