Anabilim Dalımız Değerleme Araştırma Grubu tarafından 21-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Erzincan İli İliç İlçesi Çöpler Köyü’nde yürütülmekte olan, “Çöpler Altın Madeni Projesi” kapsamında maden arama faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bölgede bulunan taşınmazlara ilişkin tespit ve inceleme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Çalışma kapsamında Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU, Fakültemiz çalışanlarından Arş. Gör. Toygun ATASOY, Öğr. Gör. Sinan GÜNEŞ, Öğr. Gör. Ümit GEDİK ve Mehmet Oğuz ÖNDAĞ tarafından öncelikle maden arama faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen mahalle ve köy halkı ile mevcut duruma ilişkin görüşmeler yapılmış, çalışmanın yürütüldüğü maden sahası ile ilgili etki değerlendirme, inceleme ve gerekli tespitler yapıldıktan sonra saha çalışması tamamlanmıştır.