Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ticari gayrimenkul fiyat endeksi oluşturmaya yönelik çalışmalar kapsamında düzenlediği “Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi Çalıştayı” ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların katılımıyla 7-8 Mayıs 2018 tarihinde Kapadokya’da gerçekleştirildi.

TCMB İstatistik Genel Müdürü Gülbin Şahinbeyoğlu ve Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdullah Yavaş’ın yaptıkları açılış konuşmalarının ardından başlayan oturumlarda, farklı ülkelerdeki ticari gayrimenkul sınıflandırmaları, fiyat endeksi için kullanılan veriler ile bu verilerin hangi kaynaklardan elde edildiği ve fiyat endeksi oluşturulurken kullanılabilen istatistiki yöntem ve modellere ilişkin bilgiler aktarıldı. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’nü temsilen Araştırma Görevlileri Toygun Atasoy ve Abdurrahman Tursun’un da katıldığı çalıştayda, Türkiye’de ticari gayrimenkul fiyat endeksi oluşturmak için kullanılabilecek olan potansiyel veriler, veri kaynakları ve kullanılabilecek olan alternatif yöntemlere ilişkin görüşler paylaşıldı.