Uluslararası Haritacılar Birliği (International Federation of Surveyors – FIG) tarafından her yıl düzenlenen FIG Kongresi bu yıl “FIG 2018 Kıtaların Topladığı Akıllı Dünyamızı Kucaklamak: Toplumların Mekansal Olgunluğunu Artırmak” teması altında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların katılımıyla 6-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Orhan Kasap’ın konuşmasıyla başlayan kongre, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası önceki Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, FIG Başkan Yardımcısı ve Kongre Direktörü Dr. Orhan Ercan, FIG Başkanı Prof. Dr. Chryssy Potsiou ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün konuşmalarıyla devam etti. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş temsilcileri ile özel sektörden çok sayıda paydaşın yer aldığı kongrede açılış konuşmalarının ardından oturumlar başladı.

Fakültemiz Dekanı ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Aliefendioğlu ile Mimar Salih Demirkaya ve Anabilim Dalımız doktora öğrencilerinden Akın Öztürk, Rodrigue Bazame ve Yunus Emre Kapusuz’un bildirileriyle yer aldığı FIG 2018 Kongresi kapsamında dünyada gayrimenkul sektörünün geleceğine ve mevcut durumuna ilişkin görüşler paylaşıldı.

FIG 2018 Kongresi kapsamında;

Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ve Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Aliefendioğlu; “Management of Commercial Real Estate and Analysis of Main Management Problems of Commercial Real Estate: the Example of Shopping Mall Investments in Ankara Province” (Ticari Gayrimenkul Yönetimi ve Ticari Gayrimenkulün Ana Yönetim Sorunlarının Analizi: Ankara İli Alışveriş Merkezi Yatırımları Örneği)

Akın Öztürk, Yunus Emre Kapusuz ve Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş; An Analysis of Construction and Real Estate Sectors Using Input – Output Tables in Turkey and a Comparison with OECD Countries (Türkiye’de Giriş ve Çıkış Tablolarını Kullanarak İnşaat ve Emlak Sektörlerinin Analizi ve OECD Ülkeleri ile Karşılaştırılması)

Amani Michael Uisso ve Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş; Assessment of Land Distribution and Demand in the Land Based Sector and Its Policy Implications in Tanzania (Arazi Sektöründe Arazi Dağılımı ve Talebinin Değerlendirilmesi ve Tanzanya’daki Politika Etkileri)

Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Yunus Emre Kapusuz ve Akın Öztürk; Distribution of Farm Lands, Landlessness and Land Acquisition in Rural Areas: Current Situation in and a Model Proposal for Turkey (Kırsal Alanlarda Çiftlik Arazileri, Topraksızlık ve Arazi Edinimi Dağılımı: Mevcut Durum ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi)

Rodrigue Bazame ve Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş; Role of Land Development Institutions for Sustainable Land Use: A Comparative Analysis of Turkey with Some Selected Countries (Sürdürülebilir Arazi Kullanımı İçin Arazi Geliştirme Kurumlarının Rolü: Bazı Seçilmiş Ülkelerle Türkiye’nin Karşılaştırmalı Analizi)

konulu bildiriler sunulmuştur.

100 ülkeden yaklaşık 1.500 kişinin katıldığı kongrenin programına http://www.fig.net/fig2018/technical_program.htm adresinden ulaşmak mümkündür.