2014 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu ve 2016 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Akdeniz’de Çevresel Güvenlik Konferansı’nın devamı niteliğinde olan Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı’nın bilimsel katkısı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Kamu Yönetimi Programı’nın ev sahipliğinde 18-19 Eylül 2017 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa kentinde gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu ile birlikte Bölümümüz Araştırma Görevlisi Gizem Hayrullahoğlu’nun katıldığı konferansta öğretim üyelerimiz tarafından iki adet bildirinin sunuşu gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı’nda Bölümümüz araştırma ekibi tarafından sunuşları yapılan bildirilerin başlıkları aşağıda verilmiştir:

  • Yeşim Aliefendioğlu ve Harun Tanrıvermiş; Türkiye’de Belediye Gelirlerinin Araştırılması Açısından Taşınmaz Değerleme Sisteminin Geliştirilmesi ve Olası Etkileri
  • Gizem Hayrullahoğlu, Yeşim Aliefendioğlu ve Harun Tanrıvermiş; Deprem Sonrası Kentte Oluşacak Sorunlara Dirençli Kent Yaklaşımı İle Çözüm Aranması: Marmara Depremi Örneği

“Kentsel Politikalar” başlığı ile kente ilişkin konuların tartışıldığı konferansın programına http://incup2017.emu.edu.tr/tr/konferans-program%C4%B1 adresinden ulaşmak mümkündür.