Taşınır Birimi Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Taşınır Birimi Risk Analizi

Taşınır Birimi Süreç Etkileşim Tablosu-

Taşınır Birimi Süreç Kartı

Taşınır Birimi Süreç Şemaları

Taşınırn Birimi Kamu Hizmet Standartları Tablosu