Bölüm Tanıtımı            Akademik Kadro

trk

Ulaştırma ve lojistik sistemleri, modern toplumun sosyo-ekonomik faaliyetlerinin etkin işleyişi için hayati önem taşımaktadır. Küresel tedarik zincirlerinin organizasyonu ve yapısı ağırlıklı olarak ulaştırma ve lojistik sistemlerin verimli çalışmasına bağlıdır. Bu bağlamda, ulaştırma ve lojistik temel olarak, kaynak-malzeme akışı ve depolanması ile ilgili konuları kapsayan bir alan olarak tanımlanır.  Kapsamı ayrıca büyük ölçüde, stok akışı planlaması ve uygulamasını, üretim yerinden başlayarak tüketim noktasına ulaşıncaya kadar ürünler ile ilgili süreçleri, bir yandan da tüketicilerin ihtiyaçlarına göre bu işlemleri yürütmeyi içermektedir.

1

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte, ulaştırma ve lojistik mallarının dünya çapında takibi, izleme ve yönetimini sağlayan büyük verilerin toplanması, iletilmesi ve işlenmesi mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle, modelleme ve çıkarım sistemleri ile büyük verinin çözümlenmesi, ulaştırma ve lojistik sistemlerinin daha iyi anlaşılması ve yönetimi için büyük fırsatlar sağlamaktadır.

Lojistik ve Uluslararası Ticaret, satın alma, malzeme yönetimi, envanter kontrolü, depolama, taşıma ve dağıtım faaliyetlerini içermektedir. Lojistik, malzeme ve mal akışını, hammaddenin satın alımından müşterilere nihai ürünün teslimine kadar entegre ederek; etkin ve verimli tedarik zinciri yönetimini desteklemektedir.

Ulaştırma ve Lojistik eğitiminin amacı, ulaştırma ve lojistik sistemlerinin tasarımı ve çözümlenmesi için yeni yaklaşımları ve anahtar kavramları keşfetmektir. Yolcu ve yük taşımacılığı, yerel ve küresel lojistiğin temel kavramlarına ek olarak program; e-ticaret, ulaştırma sistemleri modellemesi, ulaştırma ve lojistik ile ilgili çevresel sorunlar gibi güncel konulara odaklanmaktadır. Bölüme bağlı iki anabilim dalı mevcuttur:

  • Ulaştırma Anabilim Dalı
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

Bölüm mezunları, son yıllarda sayıları artan lojistik ve taşımacılık firmalarında, ihracat ve ithalat konusunda uzmanlaşmış firmalarda, kamu ve özel sektörde uluslararası ticaret servislerinde, dağıtım, depolama ve gümrük hizmetleri ile ilgili sektörlerde, lojistik danışmanlık firmaları ve üniversitelerde çalışma olanaklarına sahiptir.

4 2